Menu Đóng

Quy trình sản xuất đồng phục

Đồng phục hoàn chỉnh phải trải qua nhiều quy trình từ khi nhận đơn đặt hàng đến khi giao hàng. Trong quá trình sản xuất đồng phục, cần phải có sơ đồ quy trình để hoàn thành đơn hàng một cách dễ dàng. Ngoài ra, biểu đồ quy trình giúp hiểu được phương pháp sản xuất đồng phục về cách nguyên liệu thô được chuyển đổi thành hàng may mặc và tung ra thị trường.

Lưu đồ quy trình sản xuất đồng phục

Thiết kế bản thô

Tạo mẫu sơ bộ

Tạo mẫu chi tiết

Tạo mẫu sản xuất

Phân loại

Tạo rập

Trải vải

Cắt vải

Phân chia các mảnh cắt

May

Kiểm tra hàng may mặc

Ủi và hoàn thiện hàng may mặc

Kiểm tra lần cuối

Đóng gói hàng may mặc

Vận chuyển

Mỗi quy trình của sơ đồ được thể hiện chi tiết dưới đây:

quy trình sản xuất đồng phục

1. Thiết kế bản thô:
Thiết kế được cung cấp bởi người mua. Sau khi đặt hàng, người mua gửi bảng kỹ thuật và tác phẩm nghệ thuật của đơn đặt hàng cho người bán hàng. Quá trình này được thực hiện cả bằng tay hoặc bằng cách sử dụng máy tính.

2. Tạo mẫu sơ bộ:
Theo bảng kỹ thuật và tác phẩm nghệ thuật, nên tạo mẫu cho từng kiểu quần áo. Nó được thực hiện cả thủ công và bằng phương pháp vi tính hóa.

3. Tạo mẫu chi tiết:
Mục tiêu chính của việc tạo mẫu vừa vặn là làm theo hướng dẫn chi tiết về kiểu dáng của trang phục đó. Sau khi thực hiện nó được gửi cho người mua để khắc phục. Nó được thực hiện thủ công.

4. Tạo mẫu sản xuất:
Đối với sản xuất số lượng lớn, trợ cấp được thêm vào đây với kích thước thực. Việc tạo mẫu sản xuất được thực hiện cả bằng tay và bằng máy tính.

5. Phân loại:
Trong quá trình xác nhận đơn hàng, người mua đề xuất tỷ lệ kích thước của đơn hàng đó. Vì vậy, thứ tự đó nên được phân loại theo hướng dẫn của người mua. Việc chấm điểm được thực hiện thủ công hoặc bằng máy tính.

6. Tạo rập/khuôn:
Bút đánh dấu là một loại giấy rất mỏng có chứa tất cả các bộ phận của một loại quần áo cụ thể. Để làm cho quá trình cắt dễ dàng, nó phải cần thiết. Quá trình tạo điểm đánh dấu có thể được thực hiện cả bằng tay và bằng máy tính.

7. Trải vải:
Để cắt vải đúng cách, vải được trải dạng inlay. Trải vải được thực hiện thủ công hoặc bằng phương pháp vi tính hóa.

8. Cắt vải:
Ở đây phải cắt vải theo dấu của quần áo. Quá trình cắt vải được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc phương pháp vi tính.

9. Sắp xếp hoặc đóng gói các bộ phận cắt:
Tại đây, các bộ phận cắt phải được phân loại hoặc đóng gói để dễ dàng đưa chúng vào quy trình tiếp theo. Quá trình này được thực hiện thủ công.

10. May:
Tất cả các bộ phận của quần áo được nối với nhau ở đây để tạo thành một bộ quần áo hoàn chỉnh. Quá trình may được thực hiện thủ công.

11. Kiểm tra hàng may mặc:
Sau khi may xong, việc kiểm tra phải được thực hiện tại đây để đảm bảo hàng may mặc không bị lỗi. Việc kiểm tra hàng may mặc được thực hiện bằng phương pháp thủ công.

12. Ủi và hoàn thiện quần áo:
Tại đây quần áo được xử lý bằng hơi nước; cũng được yêu cầu hoàn thiện nên được hoàn thành ở đây. Quá trình này được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp thủ công.

13. Kiểm tra lần cuối:
Cuối cùng, các sản phẩm may mặc hoàn chỉnh được kiểm tra tại đây theo thông số kỹ thuật của người mua. Kiểm tra cuối cùng được thực hiện bằng phương pháp thủ công.

14. Đóng gói hàng may mặc:
Hàng may mặc hoàn chỉnh được đóng gói tại đây bằng cách sử dụng túi poly do người mua hướng dẫn. Việc đóng gói hàng may mặc được thực hiện bằng phương pháp thủ công.

15. Gửi hàng:
Sau khi hoàn thành tất cả các quy trình cần thiết, cuối cùng nó sẽ được gửi đến người mua.

Nguồn: garmentsmerchandising.com

XEM THÊM:

Top 10 mẫu áo thun đồng phục giá rẻ năm 2023

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục
Liên hệ